De feiten achter het strafdossier 3

De stelregel van Mr. Witlox advocaat in Amsterdam is dat hij bij de voorbereiding van een strafzaak alle stukken zelf leest en inziet. Dit betekent dat hij geen genoegen neemt met alleen het schaduwdossier dat standaard door de rechtbank of het openbaar ministerie aan hem  verschaft wordt. In dit schaduwdossier zitten weliswaar alle processtukken, maar ontbreken achterliggende stukken zoals de daadwerkelijke opnames van telefoontaps, camerabeelden of audiovisueel opgenomen verhoren.  Deze worden  in het schaduwdossier wel beschreven, maar niet bijgevoegd.

Het is in het belang van de cliënt dat ook deze achterliggende stukken grondig bestudeerd worden door de strafrechtadvocaat. Geregeld blijken bevindingen in het schaduwdossier namelijk niet overeen te komen met het ‘ruwe materiaal.’ Met andere woorden: het proces verbaal, waarin de verbalisant optekent wat hij waarneemt bij het uitlezen van telefoontaps, video’s en geluidsopnames, kan onvolledig of onjuist zijn en niet overeenkomen met de daadwerkelijke opnames.

Dit kan het verschil betekenen tussen een veroordeling en vrijspraak. Mr. Witlox, strafrechtspecialist te Amsterdam, vindt het daarom buitengewoon belangrijk dat  alle achterliggende stukken altijd worden opgevraagd om grondig te bestuderen en met cliënt te bespreken.

Een cliënt was op enig moment in het uitgaansleven betrokken geraakt bij een vechtpartij en werd vervolgd voor mishandeling, althans openlijke geweldpleging. Na bestudering van de stukken leek het een ronde zaak: er was een aangifte die ondersteund werd door twee getuigenverklaringen. De politie had een beschrijving van de opgenomen camerabeelden bij het dossier gevoegd, die deze getuigenverklaringen ondersteunde. Client zelf had door zijn alcoholconsumptie zelf geen herinnering meer aan de gebeurtenissen in die bewuste nacht. Op grond van dit procesdossier zou de cliënt van Mr. Witlox een veroordeling niet kunnen ontlopen.

Als raadsman van cliënt vroeg Mr. Witlox echter de camerabeelden op die hij nauwgezet bestudeerde. Maarten Witlox bracht zodoende aan het licht dat zijn cliënt weliswaar bij de vechtpartij had gestaan, maar geen enkele geweldshandeling verrichtte. Integendeel, uit de beelden bleek dat de cliënt van Witlox de vechtenden, waaronder de medeverdachte, die een vriend van cliënt was, juist uit elkaar haalde. Mr. Maarten Witlox heeft uiteraard verzocht om deze beelden op de zitting af te spelen, zodat de rechter en de Officier van Justitie zelf konden waarnemen dat zowel de verklaring van de aangever, de getuigen, als ook de beschrijving van de beelden door de politie niet overeenkwamen met de feiten zoals zichtbaar op de camerabeelden van die nacht. De cliënt van Mr. Witlox werd op grond hiervan vrijgesproken.

Copyright 2018 © All rights Reserved.