Neem contact op met mr. Witlox

Jeugdrecht

Mr. Witlox behartigt ook de belangen van minderjarigen die verdacht worden van een strafbaar feit. Jeugdrecht advocaat Witlox zal zonodig de minderjarige bezoeken op het politiebureau of op het cellencomplex. Hij zal uiteraard contact opnemen met de ouders van de minderjarige en eventueel ook met Jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering.

Als de minderjarige voorgeleid wordt bij de Kinderrechter omdat de Officier van Justitie wil dat de minderjarige langer dan drie dagen vast zou moeten zitten, dan zal mr. Witlox de minderjarige bijstaan en alles in het werk stellen om de jeugdige thuis te krijgen. Volgens het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind (IVRK) mag een minderjarige niet langer dan absoluut noodzakelijk in detentie verblijven.

In veel gevallen kan dan aan de Officier van Justitie verzocht worden dat de minderjarige thuis mag slapen en zich de volgende dag weer op het politiebureau moet melden. Mr. Witlox zal bij een jeugdstrafzaak niet alleen de strafrechtelijke belangen behartigen. Hij zal bij zijn advisering ook rekening houden met pedagogische aspecten.

 

Copyright 2024 © All rights Reserved.