Neem contact op met mr. Witlox

Werkwijze

Op deze pagina kunt u lezen welke stappen mr. Witlox  onderneemt om het belang van zijn cliënt te behartigen in een strafzaak wanneer u in voorlopige hechtenis verblijft.

Verzoek tot opheffing/schorsing van de voorlopige hechtenis.

Als de cliënt vastzit ligt de eerste prioriteit van strafrechtadvocaat Witlox bij het verzoeken van de opheffing en/of schorsing van de voorlopige hechtenis. Mr. Witlox zal zijn cliënt bezoeken op het politiebureau en consultatiebijstand verlenen. Hij kan adviseren om gebruik te maken van zijn zwijgrecht, hetgeen soms geboden is, dan wel juist adviseren om een verklaring af te leggen. Dit kan ook soms noodzakelijk zijn. Een verdachte kan negen uur na  aanhouding voor verhoor vastgehouden worden door de politie. Daarna moet hij  in verzekering gesteld worden door de Hulp Officier van Justitie. Na een eventuele verlenging dient de verdachte binnen 3 dagen en 15 uren bij de Rechter-Commissaris te zijn voorgeleid. Daar kan strafrechtadvocaat Witlox afwijzing van de vordering tot inbewaringstelling bepleiten of schorsing van de bewaring verzoeken. Dit verzoek doet advocaat Witlox pas na het voorgeleidingsdossier te hebben bestudeerd en nadat dit voor de voorgeleiding bij de RC (rechter-commissaris) met de cliënt is besproken. Mochten er volgens de rechter-commissaris ernstige bezwaren aanwezig zijn, en gronden om de cliënt als verdachte langer vast te houden dan kunnen mogelijk persoonlijke belangen pleiten voor een schorsing van de bewaring.

Bezoek aan de verdachte in het Huis van Bewaring

Als alle verzoeken worden afgewezen en de cliënt in bewaring wordt gesteld, dan zal strafrechtspecialist mr. Maarten Witlox de in voorlopige hechtenis verblijvende cliënt zo spoedig mogelijk bezoeken in het Huis van Bewaring. Daar bespreken ze de zaak nogmaals grondig en werken een eerste verdedigingsstrategie uit.

 Appel (hoger beroep) indienen tegen de gevangenhouding

Binnen 14 dagen na de inbewaringstelling volgt een zitting bij de raadkamer van de rechtbank waarbij wordt bezien of de cliënt als verdachte nog langer vast zou moeten zitten. De Officier van Justitie dient dan een vordering tot gevangenhouding in, waarbij een termijn van 30, 60 of 90 dagen gevraagd kan worden. Namens de cliënt voert strafrechtspecialist Witlox op deze raadkamerzitting verweer en zal hij alles in het werk stellen om de cliënt alsnog in vrijheid gesteld te krijgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal hij op verzoek van de cliënt appel (hoger beroep) instellen tegen deze beschikking tot gevangenhouding van de Rechtbank.

Indienen onderzoekswensen op de regiezitting

Als de cliënt in vrijheid is gesteld, is de druk van de ketel en kunnen er gewoon afspraken op kantoor gemaakt worden om de strafzaak verder te bespreken en de behandeling van de zaak verder voor te bereiden. Bij vele grote zaken volgt daarna een regiezitting waarbij de meervoudige strafkamer van de rechtbank beslist op de verzoeken van de verdediging. Namens de cliënt zal strafrechtadvocaat Witlox voor deze regiezitting zijn onderzoekwensen tijdig kenbaar maken. Dit kan zijn het gemotiveerd uiteenzetten waarom bepaalde getuigen moeten worden gehoord. Of het verzoeken van nader onderzoek, bijvoorbeeld door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of een andere deskundige. Mocht de cliënt tijdens het indienen van de onderzoekswensen nog steeds gedetineerd zijn, dan volgt er op deze regiezitting ook een uitgebreid verzoek tot opheffing cq. schorsing van de voorlopige hechtenis.

Voorbereiding van de inhoudelijke behandeling & zitting

Als de zaak klaar is voor inhoudelijke behandeling zal strafrechtadvocaat Witlox zijn cliënt aan de hand van de stukken van het dossier goed gaan voorbereiden op de inhoudelijke behandeling ter terechtzitting. Mr. Witlox zal zijn verdediging in een pleitnota vormgeven, welke ter zitting zal worden voorgedragen. De strafrechtadvocaat Witlox zal ter zitting zo nodig alle registers opentrekken om de rechters te overtuigen van zijn standpunten.

Na het vonnis van de rechtbank zal hij dit uitvoerig met zijn cliënt bespreken om te bezien of er hoger beroep ingesteld moet worden. Uiteraard beslist de cliënt, maar mr. Witlox zal zijn advies geven. Na het instellen van eventueel appel zal mr. Witlox tijdig een appelmemorie indienen, waarin de wensen van de verdediging vermeld zijn. In het hoger beroep zal hij als strafrechtspecialist in tweede instantie de rechters proberen te overtuigen en, als het resultaat dit vereist, zonodig nadien cassatie instellen, dan wel gratie verzoeken.

Als de zaak in vrijspraak eindigt zal mr. Witlox verzoek tot schadevergoeding doen. Op deze wijze kan een vergoeding verkregen worden voor de in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd. Daarnaast kunnen de advocaatkosten worden teruggevorderd.

Copyright 2024 © All rights Reserved.