Neem contact op met mr. Witlox

TBS

Mr. Maarten Witlox, strafrechtspecialist, behartigt de belangen van verdachten in strafzaken. Hierbij kan de Officier van Justitie vorderen dat naast een straf aan de verdachte een maatregel opgelegd wordt. Dit kan de maatregel tot terbeschikkingstelling (TBS) zijn. De rechtbank kan deze vordering volgen en TBS met dwangverpleging opleggen. Om tot een oordeel te kunnen komen omtrent het opleggen van de maatregel tot TBS zal de rechtbank zich moeten laten voorlichten door rapportage van twee deskundigen, te weten een psychiater en een psycholoog. Er moet door deze deskundigen een ziekelijke stoornis van de geestvermogens geconstateerd zijn om tot oplegging van de maatregel TBS over te kunnen gaan. Als de verdachte niet meewerkt aan de rapportage kan er besloten worden om de verdachte naar het Pieter Baan Centrum over te brengen om rapportage uit te brengen. De verdachte kan blijven weigeren mee te werken. Op deze wijze kan er soms niets gezegd worden over de geestestoestand van de verdachte. Dan wordt het moeilijk voor de rechtbank om TBS op te leggen. Het is echter niet onmogelijk. De rechter kan op grond van oude rapportage en eigen waarneming in uitzonderlijke situaties ter terechtzitting ook tot oplegging van TBS besluiten, zonder rapportages van deskundigen, die TBS advies inhouden. Het is derhalve de taak van de raadsman om zijn cliënt goed te informeren en te adviseren welke proceshouding het beste resultaat zal kunnen gaan opleveren.   

Als de rechtbank zou besluiten tot het opleggen van TBS met dwangverpleging zal mr. Witlox als strafrechtspecialist dit vonnis goed met cliënt gaan bespreken om samen te beslissen of hoger beroep kansrijk is. Als het kansrijk is of de cliënt er op staat, zal hij appel instellen en de rechters in hoger beroep trachten te overtuigen dat het opleggen van TBS met dwangverpleging niet opportuun, althans niet passend en geboden is, gezien de persoon van de verdachte. Zonodig zal Witlox namens de verdediging in hoger beroep nadere rapportage op laten maken, of een contra expertise aanvragen. Ook is een mogelijkheid om TBS met voorwaarden te verzoeken in plaats van TBS met dwangverpleging.

Verlenging TBS met dwangverpleging

Witlox staat vele cliënten bij die een behandeling in een TBS kliniek ondergaan, als gevolg van een veroordelend vonnis of arrest waarbij tot TBS met dwangverpleging is besloten. Iedere twee jaar dient de rechtbank op vordering van de Officier van Justitie te bezien of de TBS met dwangverpleging moet worden verlengd. Witlox zal al het mogelijke in het werk stellen om het beste resultaat voor zijn cliënt te bereiken. Dit kan betekenen het verzoeken tot beëindiging van de TBS, of tot het beëindigen van de dwangverpleging. Ook is het mogelijk om in plaats van twee jaar een verlenging voor de duur van 1 jaar te verkrijgen.

Hoger beroep bij de PEN kamer van het gerechtshof  te Arnhem

Strafrechtadvocaat Witlox, kantoorhoudende in Amsterdam, kan op verzoek van zijn cliënt en na advisering besluiten om namens zijn cliënt hoger beroep in te stellen tegen het vonnis tot verlenging van de TBS door de rechtbank. De advocaat zal eerst het vonnis uiteraard goed bestuderen en met cliënt bespreken. Bij de PEN kamer van het Gerechtshof te Arnhem zal Witlox als raadsman de belangen van cliënt behartigen en middels een pleidooi zijn verweren voeren en verzoeken doen.

Copyright 2024 © All rights Reserved.