Neem contact op met mr. Witlox

Algemeen

Mr. Maarten Witlox advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in strafzaken en behartigt als specialist (internationaal) strafrecht de belangen van verdachten bij rechtbanken en gerechtshoven in Amsterdam of elders in Nederland. Dit kan gaan om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Maarten Witlox beschikt over jarenlange expertise en heeft ruime ervaring in alle facetten van de strafrechtadvocatuur.

Hieronder staat voor welke zaken binnen het strafrecht u advocaat Maarten Witlox kan benaderen. Na overleg zal blijken of hij kan optreden als uw belangenbehartiger in een (op handen zijnde) strafzaak.

 • Geweld (moord, doodslag, mishandeling, openlijke geweldpleging)
 • Zeden (strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting, aanranding, ontucht)
 • Vermogensdelicten (zoals diefstal, heling, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen)
 • Criminele organisatie (lid zijn van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven)
 • Harddrugs (Opiumwet, drugshandel, hennepplantage, cocaïne- heroïnetransport)
 • Wapens (Wet Wapens en Munitie; wapenbezit of wapenhandel)
 • Diefstal (eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal)
 • Verkeer (ongevallen/gevaar op de weg; aanrijding WVW, snelheidsovertreding, rijden onder invloed)
 • Fraude (afpersing, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, uitkeringsfraude / bijstandsfraude, faillissementsfraude, belastingfraude)
 • TBS
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (maatregel tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van illegale inkomsten)
 • Economisch strafrecht (valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen)
 • Gijzeling
 • Overlevering (voorlopige hechtenis als een buitenlandse staat om de uitlevering of overlevering van een verdachte verzoekt)
 • Militair strafrecht
 • Jeugdstrafrecht

 Schadevergoeding na vrijspraak

Als na afloop van een strafproces geen veroordeling is gevolgd, kan advocaat Witlox schadevergoeding vorderen van de overheid. Hij zal dan een procedure starten om alle gemaakte kosten in het kader van de verdediging vergoed te krijgen.

Mr. Witlox zal schadevergoeding van de Staat der Nederlanden vorderen voor ten onrechte ondergane hechtenis. Eventueel zal hij ook de advocaatkosten terugvorderen. Dit gebeurt wanneer:

 • u vrijgesproken bent,
 • u niet verder vervolgd wordt,
 • uw in beslag genomen zaken ten onrechte zijn vernietigd,

Gerechtelijke Instanties

Mr. Witlox staat als gespecialiseerd advocaat strafrecht in Amsterdam verdachten uiteraard bij op de zitting bij alle gerechtelijke instanties:

 • Rechtbank
 • Kantonrechter
 • Politierechter
 • Meervoudige strafkamer
 • Kinderrechter
 • Gerechtshof (Hoger beroep in strafzaken)
Copyright 2024 © All rights Reserved.