Neem contact op met mr. Witlox

Overlevering

In 2005 is de Overleveringsprocedure ingevoerd, waardoor EU onderdanen als gevolg van een uitgevaardigd Europees Arrestatie Bevel (EAB) aangehouden kunnen worden in een van de EU landen. De buitenlandse staat kan overlevering vragen. De Nederlandse rechter zal een verzoek van een buitenlandse staat moeten toetsen. De strafzaak zelf zal inhoudelijk niet door de Nederlandse rechter worden bekeken.

Mr. Witlox kan u bijstaan als u middels een EAB bent aangehouden en dreigt overgeleverd te worden aan een ander land. Deze procedure wordt voor het gehele land centraal gevoerd bij de Overleveringskamer van de Rechtbank te Amsterdam. Bij de Officier van Justitie zult u eerst voorgeleid worden. Bij deze voorgeleiding zal mr. Witlox, na u gesproken te hebben en de stukken bestudeerd te hebben, pogen u vrij te krijgen.

Strafrechtspecialist mr. Witlox kan zonodig schorsing verzoeken, zodat u de verdere overleveringsprocedure in vrijheid in Nederland kan afwachten. De strafzaak zal uiteindelijk inhoudelijk in een ander land gevoerd worden. Mr. Maarten Witlox zoekt dan contact via zijn internationale netwerk contact met een strafrechtadvocaat in het land waarnaar de overlevering zal plaatsvinden.

Copyright 2024 © All rights Reserved.