De feiten achter het strafdossier 1

De stelregel van Mr. Witlox advocaat in Amsterdam is dat hij bij de voorbereiding van een strafzaak alle stukken zelf leest en inziet. Dit betekent dat hij geen genoegen neemt met alleen het schaduwdossier dat standaard door de rechtbank of het openbaar ministerie aan hem  verschaft wordt. In dit schaduwdossier zitten weliswaar alle processtukken, maar ontbreken achterliggende stukken zoals de daadwerkelijke opnames van telefoontaps, camerabeelden of audiovisueel opgenomen verhoren.  Deze worden  in het schaduwdossier wel beschreven, maar niet bijgevoegd.

Het is in het belang van de cliënt dat ook deze achterliggende stukken grondig bestudeerd worden door de strafrechtadvocaat. Geregeld blijken bevindingen in het schaduwdossier namelijk niet overeen te komen met het ‘ruwe materiaal.’ Met andere woorden: het proces verbaal, waarin de verbalisant optekent wat hij waarneemt bij het uitlezen van telefoontaps, video’s en geluidsopnames, kan onvolledig of onjuist zijn en niet overeenkomen met de daadwerkelijke opnames.

Dit kan het verschil betekenen tussen een veroordeling en vrijspraak. Mr. Witlox, strafrechtspecialist te Amsterdam, vindt het daarom buitengewoon belangrijk dat  alle achterliggende stukken altijd worden opgevraagd om grondig te bestuderen en met cliënt te bespreken.

Een cliënt van Mr. Witlox werd verdacht van het beroven van een persoon op het perron van het Centraal Station in Amsterdam. In het dossier zaten twee verklaringen van politieagenten die deze beroving hadden gezien. Deze agenten bevonden zich op perron 7 en konden de beroving, die zich op perron 5 had afgespeeld, zien. Mr. Maarten Witlox is op grond van de stellig ontkennende cliënt zelf gaan rechercheren en heeft op grond van dit onderzoek een belangrijk stuk aan het procesdossier kunnen toevoegen. Mr. Witlox heeft namelijk het dienstrooster weten te bemachtigen van de NS, waaruit bleek dat op het moment van deze beroving een zeer lange internationale trein ruim 10 minuten stil stond op perron 6, zodat de waarneming van deze politieagenten niet kon kloppen. Op het moment van beroving op perron 5 was het namelijk onmogelijk om van perron 7 iets waar te nemen op dit perron 5, nu een lange internationale trein, die zich op perron 6 bevond, het zicht ontnam. De rechter sprak de cliënt van Mr. Maarten Witlox uiteraard op grond van dit ingebrachte processtuk, te weten het dienstrooster, dan ook vrij.

Voor meer informatie of juridisch advies over de bijstand in strafzaken  kunt u contact opnemen met Mr. Witlox, gespecialiseerd strafrechtadvocaat in Amsterdam.

Copyright 2018 © All rights Reserved.